חיפוש

מימון

התמחות נוספת היא בנושא המימון הכללי ומימון פרויקטים בתחום הנדל"ן.

אנו מייצגים מספר קרנות חוץ בנקאיות בעלות רישיון אשראי, ומתמחות בין היתר במימון עסקאות ופרויקטי נדל"ן, וזאת החל מתחילתם, כהון עצמי ועד להשלמת הון בפרויקטים.

אנו בעלי ניסיון עשיר, הן בייצוג לווים והן בייצוג מלווים ובעלי יכולת לראות את התמונה הרחבה, באופן שיוביל לקבלת מימון וייצר עסקה הטובה לשני הצדדים.

אחת מהרעות החולות בתחום הליווי הפיננסי היא לוחות הזמנים, אשר לעיתים מאיינים את האפשרות לקבלת מימון, ולמעשה סותמים את הגולל על העסקה.

אנו מבינים כי עסקת מימון היא עסקה אשר צריכה להתבצע במהירות, אך ביסודיות אגב מתן פתרונות אשר יבטיחו את קבלת ההלוואה, את פרעונה במועד ריאלי, ואת הבטוחות הראויות שיבטיחו אותה.

אנו בעלי ניסיון עשיר בייצוג מלווים, אגב מתן פתרונות יצירתיים אשר יבטיחו את המלווה, בין אם קרן ובין אם משקיע, ויאפשרו את קיום העסקה, והם מבצעים את הבדיקות המשפטיות הנדרשות לרבות ביצוע בדיקות נאותות משפטיות, רישום בטוחות וכד'.

עו"ד מתוק אף ייצג בעברו את אחד מהבנקים הגדולים בעסקאות רבות של מימון וליווי בנקאי לפרויקטים.

בנוסף לכך, אנו מייצגים יזמים רבים וזאת במסגרת עסקאות מימון, תוך מתן דגש על תאום ציפיות בין המלווה ללווה, קביעת לוחות זמנים ריאליים, קביעת מנגנונים אשר יאפשרו את קבלת הליווי ו/או המימון ועוד.

כחלק מהראיה הכוללת של one stop shop, ובראיה ארוכת שנים, מתוך עקרון שהצלחת הלקוח היא ההצלחה שלנו – אנו מלווים את הלקוח מתחילת התהליך, היינו –הכנת מסמכי הרגולציה הפנימית וקביעת נהלים ומדיניות אשראי, הכנת מסמכי מאסטר למשקיעים ו/או ללווים, הכנת הסכמי הלוואה על נספחיהם, וכן לתת ליווי שוטף בכל הלוואה והלוואה.

תוכן עניינים