חיפוש

עריכת צוואות

משרדינו מתמחה בעריכת  צוואות, כולל סוגים מורכבים, כגון צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה הנערכת בפני רשות ציבורית, צוואה הנערכת בעל פה ועוד.

צוואה יכולה להיות נושא אינטימי וטעון, ובאה לידי ביטוי ברגע קשה של אובדן, ומומלץ להתייעץ ולעבוד עם עו"ד המתמחה בנושא, כדי למנוע מחלוקות ואי הבנות, וביצוע חלק וקל של הנאמר בצוואה.

מהי צוואה?

"צוואה", במובן הכללי, היא כל אימרה, אמירה, ציווי, אשר מבקש ומצפה אדם שיעשה למענו או בענייניו לאחר מותו.

במובן המשפטי, "צוואה" היא מסמך משפטי בו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, אשר יהא בר-תוקף – אם נעשה באחת הדרכים הקבועות בדין, ולא נפל בו פגם שלא ניתן לתיקון.

לרוב צוואה או עיזבון מתנהלים דרך מנהל עיזבון טרם העברת הירושה לנמענים. לעתים אדם בעיזבונו, צוואתו או במעמד פתיחת חשבון ביטוח חיים מבקש לתרום חלק מהסכום למטרות בהם חפץ, מעבר לילדיו או משפחתו. בצוואות לעתים אף מציין אדם את הצורה והתנאים בהם יחפוץ כי הכספים, לרבות קרנות הנאמנות יועברו לילדיו או למוענים לחלק בירושה. לעתים אנשים אף מבקשים בצוואתם לקבור עצמם יחד עם כלל כספם ללא העברתם לילדיהם או משפחתם. מקור: ויקיפדיה

 
תוכן עניינים