חיפוש

שירותי נוטריון

עו"ד טל מתוק המשמש כנוטריון (רישיון מס' 217261), מספק שירות של עריכה או אימות חתימה על כל סוגי יפוי הכח הנוטריוניים, כגון:
  • יפוי כח נוטריוני לבנק למשכנתאות
  • יפוי כח כללי
  • יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר
  • אימות חתימה על הסכמי ממון (טרם נישואין) על צוואות ועוד
*בהתראה קצרה לרוב באותו היום בו מוזמן השירות ובתאום מראש. מה זה נוטריון? נוטריון הוא עורך דין שהוסמך לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים הדורשים פעולות אלה מצד נוטריון בלבד, על פי החוק. חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בישראל והן מחוץ לה. במשפט הישראלי מוסדר עיסוקו של הנוטריון בחוק הנוטריונים (התשל"ו-1976). במדינות שונות ניתן להבחין בין משרות נוטריוניות שונות, ובמיוחד בין משרתו של "הנוטריון הציבורי" ובין נוטריונים פרטיים. הבחנה זו הייתה תקפה בישראל עד לקבלת חוק הנוטריונים, והיא איננה תקפה כיום. המובא להלן עוסקת בסמכותו ובמשרתו של הנוטריון על פי המשפט הישראלי. מקור: ויקיפדיה.    
תוכן עניינים